GRO(et)EN Uit Oisterwijk

‘GRO(et)EN Uit Oisterwijk’ maakt deel uit van project ‘Landschap Vol Muziek’.

Onder die paraplu werkt Stichting Podiumkunsten Oisterwijk samen met Wesp vzw uit de Vlaamse Merodestreek. SPO bestuurt haar jaarlijkse GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk, Wesp haar jaarlijkse Merode-kerkconcerten, Merode-festival en meer. Tussen beider thuisbasis ingeklemd liggen Het Groene Woud en, al veel langer, De Kempen. Staatsrechtelijk laten die zich doorklieven door de Vlaams-Nederlandse schreve.

Wesp en SPO vinden elkaar als ‘Friends Through Music’, een wederzijdse zielsverwantschap. Het is beider onvoorwaardelijk gedeelde liefde voor gewortelde muziek van hier en verder weg die elke denkbare grens slecht. Bovendien heeft Oisterwijk niet voor niets een Merodelaan: zelfde adellijke familietak, ooit residerend in wijlen Kasteel Durendael aan de oevers van ‘De Vùìl Stròòm’.

‘Landschap Vol Muziek’ geniet een impulssubsidie van Vlaams-Nederlands Huis deBuren, organisatie voor debat en reflectie die dient als forum voor cultuur, samenleving en politiek van de Lage Landen. Met deze subsidie beogen de besturen van de Vlaamse Gemeenschap en van de Nederlandse grensprovincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant een aanzet tot bilaterale Vlaams-/Zuid-Nederlandse samenwerking. In ‘Landschap Vol Muziek’ geven beide concertorganisaties die vorm door verspreid over kalenderjaar 2023 elk vier dagen in te richten waarin ze livemuziek verbinden aan streekeigen natuur en aan cultureel, religieus en industrieel erfgoed. Gemeente Oisterwijk waardeert deze lokale verknoping met een aanvullende subsidie voor GRO(et)EN Uit Oisterwijk. 

Toegespitst op GRO(et)EN Uit Oisterwijk omvat ‘Landschap Vol Muziek’ volgend vierluik, verspreid over kalenderjaar 2023:

 

Zondag 12 februari 2023

GUO-gids Jos Creusen loodst wandelaars in Oisterwijks stadshart langs tastbare herinneringen aan het lot van  Oisterwijkse Joden in WOII. Aansluitend speelt de Joodse siso-writer Niki Jacobs met haar quintet een aangrijpend GUO-concert in Cultuurcentrum Tiliander: ‘The Ballad of Mauthausen’, een Jiddische hertaling van de ‘Mauthausen Liederencyclus’ van de Griekse componist Mikis Theodorakis

Quintet Niki Jacobs in beeld & geluid?
Check de video!

Filmimpressie Oisterwijkse Joden in WOII?
Check de video!

Kathleen Willems in beeld & geluid?
Check de video!

Filmimpressie Galgeven?
Check de video!

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Deelnemers aan GUO’s muzikale natuurwandelingen struinen door Oisterwijks lommerrijk struweel met boswachter Frans (Kapteijns) en siso-writer Kathleen (Willems). Een (wandel-)’Rondje Galgeven, zowel ’s ochtends als ’s middags, inclusief  b(l)oeiende natuurverhalen en dito songs uit -klopklop- Oisterwijk.

Zondag 3 september

Bioloog van opleiding, muzikant van beroep: voorafgaand aan 3 september dompelt Vlaamse multi-instrumentalist Toon van Mierlo zich onder in Oisterwijks natuur. Ook vertelster Reineke Van Hooreweghe laaft zich ter plekke ter inspiratie. GUO-vrijwilligers praten hen wandelend bij over streekeigen fauna en flora. Samen met muziekmaten laten ze op 3 september in ‘Kasteelrondje Nemerlaer’ hun toehoorders meebeleven hoe ze hun indrukken als artistieke ‘poortwachters’ verbinden met oorspronkelijke muziek en vertellingen. ‘Kasteelrondje Nemerlaer’ eindigt in de krochten van het kasteel. Na een laatste noot van poortwachter Toon en een afzakkertje van de waard trekt de karavaan van natuur via cultureel erfgoed naar industrieel erfgoed een paar kilometer verderop: in het Ketelhuis beleven ze samen met overige belangstellenden een sfeervol slotconcert van zalige muziekformatie Naragonia.

Artiesten ‘Kasteelrondje Nemerlaer’ in beeld & geluid?
Check de video!

Filmimpressie kasteeldomein Nemerlaer?
Check de video!

Zondag 29 oktober

Siso-writer Sophia Ammann is bezield vertolkster van Leonard Cohen-songs. Niet vreemd, haar  zielsverwantschap met de Canadese performer zaliger met Joodse inborst: haar eigen wortels grijpen terug tot in Canada. Maar Sophia is te creatief met songs om zich te laten insnoeren tot cover-artiest. Ze realiseert tevens eigen songs, geïnspireerd door de natuur om zich heen. Daarbij integreert ze natuurlijke geluidopnames zoals die zich ter plekke aandienen. Voorafgaand aan haar concert laat GUO haar een midweek in Oisterwijks natuur resideren. De resultaten gaan in première en zijn slechts eenmalig te horen in een full concert in het Ketelhuis op zondag 29 oktober, afgewisseld met Leonard Cohen-songs. Voorafgaand aan dit unieke concert leidt een gids maximaal 30 belangstellenden rond over de bijzondere Joodse Begraafplaats in Oisterwijk. Ook daar zingt Sophia enkele songs.

Dat maakt de cirkel rond, in willekeurige volgorde: #SophiaAmmann – #Oisterwijksnatuur – #siso-writer – #Canadesewortels – #OisterwijksJoodseBegraafplaats – #Joodseinborst – #LeonardCohen.

Sophia Ammann in beeld & geluid?
Check de video!

Filmimpressie Joodse Begraafplaats Oisterwijk?
Check de video!

Meer info over Wesp en haar culturele producties in en om haar Vlaamse Merodestreek (waaronder kerkconcerten en festival)?
Check onder meer www.merodefestival.be.

Samenwerkingsproject ‘Landschap Vol Muziek’ kent haar eigen  specifieke website met updates gaandeweg haar uitvoering: boeiende teksten, foto’s, podcasts, filmimpressies, enzovoort. De updates maken het de moeite om deze extra projectwebsite met enige regelmaat te bezoeken. Check www.landschapvolmuziek.com.