Onder de vlag van ‘Oisterwijk in WOII – WOII in Oisterwijk’ viert GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk in samenwerking met nog meer Oisterwijkse organisaties, hun vrijwilligers en deskundigen Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei in Oisterwijk. Tijdens wandelingen en rondleidingen verhalen Stadsgidsen, KVL-gidsen, Werkgroep Struikelstenen, Stichting Joodse Begraafplaats en Boswachter Frans van nog veelal zichtbare oorlogsherinneringen.

Een expositie van Heemkundekring De Kleine Meijerij, met filmdocu’s van Oisterwijk In Beeld en lezing van Henk van der Linden, getuigt van Oisterwijks lief en leed in WOII. De expositie blijft na 5 mei nog enkele dagen open voor klasbezoeken van Oisterwijkse scholen die zich hiervoor aanmelden. Een digitaal inspiratiepakket ondersteunt docenten om hun leerlingen voor te bereiden. Henk van der Linden bewerkt zijn lezing tot publicatie in het tijdschrift van de Heemkundekring.
Lokale kunstenaars Marion Steur (poëzie), Ine van Son (beeldende kunst) en Rob Rieter (soundscapes) voeren ‘Op Drift’ uit. Deze art performance vloeit over in bevrijdingsconcert ‘Van Cohen tot Winehouse’. Daarin vertolkt singer-songwriter Niki Jacobs rockclassics van Joodse wereldsterren in het Jiddisch, terwijl Nikitov ze in een Klezmer-jasje steekt.
In tien afleveringen stelt GUO-vrijwilliger Jos Creusen in deze rubriek per keer een activiteit voor. Meer info vindt u op www.groetenuitoisterwijk.nl. Daar kunt u tevens combi-dagtickets à 20 euro reserveren. Reserveer tijdig: per activiteit is deelname beperkt en VOL=OP. In deze achtste aflevering…..:

Oisterwijkse oorlogsfilmdocu’s
Historicus/publicist Ad van den Oord en Joost van den Berg van ‘Oisterwijk In Beeld’, slaan in 2012 de handen ineen. Doel: samenstelling van een serie filmdocu’s over WOII-verzetsstrijders in Oisterwijk. Selectiecriterium: de verzetsstrijders moeten in Oisterwijk (in de wijk Pannenschuur) een straat op hun naam hebben. Titel: ‘Verzetsstrijders van de Straat’. Cameraman Frans Kienhuis en voice over Hennie van den Berg maken de ploeg voor dit monnikenwerk, dit huzarenstukje, compleet.

Resultaat: een imposante, knap gedocumenteerde, van emotie, bravoure, ernst, humor en drama doorspekte 15-delige docu-serie over de uiteenlopende WOII-verzetsdaden van Wim van Baast, Willy van Breemen, Wim Brugman, Jan Brunnekreef, Boy Ecury, Harrie Janssen, Jacques Kieft, Bim van der Klei, Gerard van der Linden, Jan Linthorst, Gebroeders Schut, Jopie Smulders, Kapelaan Sleegers, Mark van de Snepscheut, Bet Vos en Martien van de Weijer. Waar de één zijn of haar daden tijdens WOII met de dood bekoopt, kan de ander het na WOII nog navertellen. Totdat op 17 november 2018 Martien van de Weijer als laatste der Mohikanen op 94-jarige leeftijd overlijdt. Het onderstreept des te meer de urgentie van de docu-serie.

Elke aflevering reconstrueert de verzetsdaden van één van de Oisterwijkers. Langs komen historische beelden en filmfragmenten, terugblikkende interviews met verzetsstrijders, familieleden en ooggetuigen, duidende inleidingen, bindteksten en conclusies van Ad van den Oord, afgewisseld met de voice over van Hennie van den Berg. Zelf geïnterviewd ontboezemt Martien van de Weijer hoe naïef hij in zijn jeugdige overmoed geweest is om zijn verzetsdaden tijdens WOII in een dagboek bij te houden. Stel dat de Duitse bezetter of een collaborerende handlanger van Zwart Front of NSB zijn aantekeningen gevonden zou hebben….. Het zou niet alleen hem, maar velen met hem fataal zijn geweest.

Op de expositie in het kader van ‘Oisterwijk in WOII – WOII in Oisterwijk’ vertoont ‘Oisterwijk In Beeld’ behalve afleveringen uit deze zelfgeproduceerde filmdocu-serie over Oisterwijkse verzetsstrijders tevens ‘De Dubbele Buitenspelval’, geproduceerd door ‘Brabant Remembers’. Ook bij deze WOII-filmdocu is Ad van den Oord nauw betrokken. Hierin verhaalt hij van boezemvrienden Koos Diepens en Alfred Wolter van voetbalclub PAZO van schoenfabriek Paijmans:
Katholiek Koos belandt in Duitsland vanwege ‘Arbeitseinsatz’, protestant Alfred is Duitser, raakt in Oisterwijk verzeild doordat vader Fritz bij KVL aan de slag kan, moet naar het ‘Ostfront’ en sneuvelt. Alfred heeft verkering met de zus van Koos, de latere moeder van Ad. Na haar dood treft Ad correspondentie tussen Alfred en zijn toenmalige geliefde aan. De brieven zijn verstopt achter een schilderijlijst, omdat er in naoorlogs Nederland een taboe ligt op betrekkingen met Duitsers.
Dr. Ad van den Oord uit Oisterwijk is historicus, publicist en uitgever met expertise in Oisterwijk ten tijde van WOII. ‘Oisterwijk in Beeld’ biedt een platform voor actuele en historische films en foto’s over Oisterwijk. Ze produceert zelf films, maar ook relevante films en foto’s van anderen zijn welkom.

Initiatief ‘Brabant Remembers’ van ‘Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45’ behelst 75 WOII-verhalen vanuit 75 locaties in Noord-Brabant: één verhaal per naoorlogs jaar dat we in vrijheid leven. Maar liefst 75 op waarheid beruste gebeurtenissen over mobilisatie, verzet, collaboratie, bevrijding, die levens ingrijpend hebben veranderd. Ze dragen de impact van WOII tastbaar en invoelbaar over op naoorlogse generaties. Opdat zij leren van dilemma’s waarmee gewone Brabanders in ongewone omstandigheden hebben gedeald en inzien hoe buiten kaders denken en doen tot onvermoede hoogte- en dieptepunten leiden. De verhalen van toen linken aan hedendaagse uitdagingen. Hun impact is voelbaar en inspirerend voor keuzes van nu.

Filmdocu ‘De Dubbele Buitenspelval’ baseert zich op gelijknamig verhaal uit Oisterwijk, opgetekend door Eric Alink, als één van de 75 Brabantse WOII-verhalen.